Tilmeldingsbetingelser

BRUGERVILKÅR for tilmelding og betaling til arrangementet "Oplev FN indefra.Tag med FN-forbundet på studietur til FN i Genève" arrangeret af FN-forbundet, Tordenskjoldsgade 25, st.th., 1055 København K, DK, CVR-nummer 29304319 gennem tilmeldings- og betalingssystemet NemTilmeld.dk

 1. Generelt
  1. Arrangøren af dette arrangement er FN-forbundet, Tordenskjoldsgade 25, st.th., 1055 København K, DK, CVR-nummer 29304319 (herefter kaldet "Arrangøren").
  2. Aftale om tilmelding og betaling til arrangementet indgås mellem dig og Arrangøren, FN-forbundet.
  3. NemTilmeld.dk tilbyder tilmeldings- og betalingsløsningen til brug for dette arrangement. NemTilmeld.dk er alene formidler af tilmeldingen og betalingen mellem dig og Arrangøren. NemTilmeld.dk er ikke medvirkende til eller del af selve aftaleindgåelsen, og påtager sig intet ansvar for arrangements indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, mv., idet der henvises til Arrangøren.
  4. Nærværende betingelser (herefter kaldet "Betingelserne") finder anvendelse ved din tilmelding og betaling til Oplev FN indefra.Tag med FN-forbundet på studietur til FN i Genève gennem fnforbundet.nemtilmeld.dk. Disse betingelser gælder alene tilmelding og betaling til dette arrangement og du kan ikke regne med at disse Betingelser er gældende for andre arrangementer, heller ikke selvom de udbydes af samme Arrangør.
  5. Betingelserne indeholder vigtig information om Arrangørens og NemTilmeld.dk's behandling af dine personlige oplysninger og vi anbefaler derfor at du læser betingelserne grundigt igennem.
  6. Betingelserne skal ved din tilmelding og betaling være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning.
 2. Tilmelding
  1. Tilmelding og betaling til dette arrangement sker på fnforbundet.nemtilmeld.dk.
  2. Tilmelding til arrangementet lukker 8. oktober 2019 kl. 12:00
  3. En tilmelding er, såfremt der kræves betaling, ikke gyldig såfremt betalingsmetode ikke er modtaget, eller aftale om betaling på anden vis er indgået.
 3. Betaling
  1. Prisen for arrangementet er angivet i Danske kroner (DKK)
  2. Betaling skal ske via en af disse betalingsmetoder Betalingskort.
  3. Hvis betaling foretages med betalingskort betaler kortholder ikke eventuelle transaktionsgebyrer.
  4. Tilmeldingen er først endelig, når betalingen er gennemført eller aftale om betaling er indgået og du har modtaget en kvittering per email eller til din e-Boks.
  5. Såfremt arrangementet bliver udsolgt i perioden mellem indtastning af antal ønskede deltagere, og til betalingen er gennemført, kan tilmeldingen ikke gennemføres, og betalingen vil blive afvist.
 4. Bekræftelse og adgang til arrangementet
  1. Når betaling er gennemført, modtager du bekræftelse via email eller til din e-Boks på, at du er tilmeldt arrangementet.
  2. Arrangøren er berettiget til at nægte dig adgang til arrangementet, såfremt kvittering for tilmelding ikke medbringes eller fremvises, og prisen vil ikke blive refunderet.
 5. Ændringer fra Arrangørens side
  1. Efter gennemført tilmelding, kan der desværre forekomme situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren, at aflyse arrangementet. Dette kan være de i arrangementet implicerede personers pludselige sygdom, vejrforhold, eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.
  2. Såfremt arrangementet må aflyses, tilbagebetales prisen for deltagelse. Såfremt du har betalt med betalingskort, vil pengene automatisk blive tilbageført hertil. Alternativt vil Arrangøren kontakte dig personligt med henblik på at finde en mulighed for tilbagebetaling af pengene.
  3. Arrangøren vil så vidt muligt informere om ændringer via email og i så god tid som muligt. Arrangøren forbeholder sig dog i øvrigt retten til:
   • At ændre arrangementets begyndelsestidspunkt med op til 2 timer i forhold til det annoncerede tidspunkt.
   • At ændre arrangementets dato, såfremt dette ellers måtte aflyses pga. sygdom eller lignende uforudseelige hindringer, jf. punkt 5.1.
   • At ændre arrangementets afholdelsessted, eksempelvis pga. for få tilmeldinger, dog alene således det nye afholdelsessted ligger indenfor 30 km. fra det oprindeligt annoncerede sted.
   • At foretage ændringer i arrangementets indhold, dog alene således det samme formål kan opnås.
   • At afholde arrangementet med andre personer end først annonceret, såfremt den/de annoncerede personer er forhindret i at møde op.
  4. Du kan ikke pga. disse ændringer vælge at annullere tilmeldingen med mindre Arrangøren har givet mulighed for afbestilling, i hvilket tilfælde afbestilling kan foretages frem til det fastsatte tidspunkt.
  5. Arrangøren kan ikke gøres ansvarlig for tab lidt pga. foretagne ændringer, idet Arrangøren på forhånd har taget forbehold for de foretagne ændringer.
 6. Ændringer fra deltagerens side
  1. Efter gennemført tilmelding, er:
   Annullering af tilmeldingen muligt frem til 8. oktober 2019 kl. 12:00. Ved annullering vil betalingen for deltagelsen i arrangementet blive refunderet.
   Rettelser i tilmeldingen ikke muligt.
 7. Arrangørens ansvar
  1. Arrangøren er ansvarlig overfor dig for samtlige forhold vedrørende arrangementet.
  2. Arrangørens ansvar overfor dig begrænses dog til tilmeldingens pris.
 8. NemTilmeld.dk's ansvar
  1. NemTilmeld.dk formidler alene tilmelding og betaling for arrangementer oprettet og afholdt af Arrangøren, og bærer derfor intet ansvar for arrangementernes indhold, afholdelsen heraf og eventuelle mangler i denne forbindelse. NemTilmeld.dk indgår således ikke i et aftaleforhold med dig.
  2. Arrangøren hæfter således overfor dig for samtlige forhold vedrørende arrangementet.
  3. Såfremt NemTilmeld.dk modtager klager fra dig vedrørende afholdelse af arrangementer eller lignende, sendes disse videre til Arrangøren uden at NemTilmeld.dk forholder sig hertil. Du bedes derfor kontakte Arrangøren direkte, såfremt du har klager over- eller spørgsmål til arrangementet.
  4. NemTilmeld.dk har intet ansvar overfor dig vedrørende Arrangørens rekonstruktion, betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer, andre mangler eller eventuelle andre reklamationer vedrørende et arrangement. Al henvendelse herom rettes til Arrangøren.
 9. Ændringer i betingelserne
  1. Efter gennemført tilmelding og betaling kan Betingelserne ikke ændres medmindre ændringen er til din fordel.
  2. Nærværende Betingelser gælder alene for dette arrangement, og du opfordres altid til at læse disse i sin fulde længde.
  3. Du kan ikke gå ud fra at samme Betingelser er gældende for alle arrangementer du kan tilmelde dig via NemTilmeld.dk. Da NemTilmeld.dk alene er formidler af tilmelding og betaling, er det op til den enkelte Arrangør, hvilke betingelser der skal være gældende for det enkelte arrangement.
 10. Cookie- og privatlivspolitik
  1. Generelt
   1. Cookie- og privatlivspolitiken i dette afsnit beskriver, hvorledes NemTilmeld.dk ApS (NemTilmeld.dk), Strømmen 6, 9400 Nørresundby, Cvr-nummer 27673120 og Arrangøren (FN-forbundet, Tordenskjoldsgade 25, st.th., 1055 København K, DK, CVR-nummer 29304319) indsamler og behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med tilmeldingen til Oplev FN indefra.Tag med FN-forbundet på studietur til FN i Genève.
   2. Arrangøren er dataansvarlig og NemTilmeld.dk er databehandler. Du kan henvende dig til Arrangøren vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontaktoplysningerne er anført nedenfor under afsnittet "Dine rettigheder" punkt "Retten til indsigelse".
  2. Hvilke personoplysninger indsamles og hvad bruges oplysningerne til
   1. Behandling af de indtastede oplysninger
    1. Ved tilmelding og betaling til et arrangement bliver de indtastede oplysninger overført og gemt i NemTilmeld.dk's system, hvor Arrangøren har adgang til oplysningerne.
    2. Til dette arrangement har Arrangøren krævet følgende oplysninger på deltagerne: Fornavn, Efternavn, Fuld adresse, E-mail, Mobilnummer, Køn, Fødselsdato og -år, Statsborgerskab - skriv land, Pasnummer, Udløbsdato og -år for pas, Land der har udstedt pas. Og angivet, at det er frivilligt, at angive disse oplysninger på deltageren: Eventuel organisationstilknytning (skriv organisationsnavn), Rejseforsikrings policenummer, Forsikringsselskab, Kommentar.

     Bliver der udført en betaling registreres adresse, telefonnummer og eventuelt betalingskortoplysninger på betaleren. Er deltager og betaler to forskellige personer skal navn og email også oplyses på betaleren.

     Oplysninger om navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingsoplysninger samt hvilket arrangement der er købt er nødvendige for, at Arrangøren kan opfylde aftalen om deltagelse i Oplev FN indefra.Tag med FN-forbundet på studietur til FN i Genève. De øvrige oplysninger har FN-forbundet anmodet om for at kunne administrere tilmeldingen og fundet relevant for og knyttet til det pågældende arrangement. Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

    3. De indtastede oplysninger anvendes udelukkende til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement og gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, såfremt der sker afbestilling/ændring/aflysning, medmindre andet udtrykkeligt er anført i disse betingelser.
   2. Behandling af oplysninger, når du besøger hjemmesiden fnforbundet.nemtilmeld.dk
    1. Hjemmesiden fnforbundet.nemtilmeld.dk anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, som mange hjemmesider bruger for at kunne genkende din computer fra gang til gang du besøger hjemmesiden. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. De anvendte cookies identificerer ikke dig som bruger, men derimod din computer.
     Der anvendes tekniske cookies på hjemmesiden med det formål at få hjemmesiden til at fungere. De cookies der anvendes af tekniske årsager er nødvendige for at hjemmesiden fungerer og du kan derfor ikke benytte hjemmesiden, hvis du vælger at afvise brugen af cookies.
     Tekniske cookies bliver forældet 30 minutter efter at du har klikket væk fra hjemmesiden. Din browser sletter dem selv herefter ifølge dennes procedure for at slette forældede cookies. Se hvordan du sletter cookies her http://minecookies.org/cookiehandtering/.
    2. Når du benytter hjemmesiden fnforbundet.nemtilmeld.dk bliver dine handlinger på siderne endvidere registreret i en log. Loggen gemmer data om alle aktiviteter du foretager dig. Arrangøren og NemTilmeld.dk kan derfor bl.a. se: hvilken ip-adresse du benytter og hvilke sider du har besøgt på hjemmesiden. Loggen bruges til at Arrangøren og NemTilmeld.dk kan se statistik over, hvordan du og andre besøgende anvender systemet for således at kunne optimere oplevelsen. Der anvendes sporingscookies for at få loggen til at virke på tværs af dine individuelle besøg på hjemmesiden.
     Dine personlige oplysninger i loggen anonymiseres 2 år efter arrangementet er afsluttet.
     Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du besøger hjemmesiden fnforbundet.nemtilmeld.dk er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
   3. Behandling af oplysninger, når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelser, rykker mv. per email
    1. Når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelser, rykker eller lignende per email fra NemTilmeld.dk kan der blive foretaget en registrering af, hvorvidt du har modtaget og åbnet den fremsendte email. Registreringen foretages for at Arrangøren kan sikre, at du har modtaget og set den pågældende email.
     Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelse, rykker mv. er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
  3. Modtagere af personoplysninger
   1. NemTilmeld.dk sælger ikke dine registrerede personoplysninger til tredjemand.
   2. Arrangøren og NemTilmeld.dk videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre det udtrykkeligt er anført i disse betingelser eller du specifikt ved særskilt afkrydsning har givet dit samtykke til f.eks. at dine oplysninger bruges til udsendelse af et nyhedsbrev eller at billeder eller videoer med dig må anvendes på sociale medier. Du kan altid tilbagetrække det samtykke du har givet igennem NemTilmeld.dk. Hvordan samtykket trækkes tilbage vil specifikt være opgivet ved din afgivelse af samtykket.
   3. For at kunne varetage din tilmelding igennem NemTilmeld.dk vil der blive videregivet personlige oplysninger til eksterne samarbejdspartnere. De eksterne samarbejdspartnere der anvendes er blandt andet betalingsformidlere, en webhosting udbyder samt samarbejdspartnere, der benytter data på Arrangørens ordre, som f.eks. det kursus eller konferencecenter, hvor arrangementet afholdes eller en konference app-leverandør. Hvis Arrangøren kontakter dig omkring arrangementet via SMS vil en udbyder af en SMS gateway blive anvendt. Derudover vil en telefonudbyder blive anvendt ved telefoniske henvendelser.
    1. Der er indbygget et køsystem i NemTilmeld.dk for at kunne håndtere evt. spidsbelastninger uden nedbrud. Køsystemet ligger på Amazon Web Services servere i Dublin i Irland. Når du besøger hjemmesiden fnforbundet.nemtilmeld.dk kommunikerer din browser med køsystemet. Køsystemet får dermed kendskab til din IP adresse og at du har besøgt internetadressen fnforbundet.nemtilmeld.dk. Amazon Web Services er en international koncern, hvor overførsel er sikret gennem Amazon Web Services certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Databeskyttelsesforordningens artikel 45.
    2. Der er indbygget en kortfunktion på NemTilmeld.dk for at kunne vise hvor arrangementet afholdes. Kortsystemet leveres af Google LLC. Når du besøger hjemmesiden fnforbundet.nemtilmeld.dk kommunikerer din browser med kortsystemet. Kortsystemet får dermed kendskab til din IP adresse og at du har besøgt internetadressen fnforbundet.nemtilmeld.dk. En cookie bliver også gemt på din computer så dit brug af kort registreres hos Google LLC. Google LLC er en international koncern, hvor overførsel er sikret gennem Google LLC certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Databeskyttelsesforordningens artikel 45.
   4. Betalingskortsoplysninger håndteres gennem de autoriserede betalingssystemer QuickPay, Clearhaus og Nets. Når du indtaster dit kortnummer, udløbsdato og kontrolkode(CVC) hos QuickPay overføres disse til Clearhaus eller Nets i krypteret form. NemTilmeld.dk har ikke adgang til alle de indtastede kortoplysninger (Kortnummer, udløbsdato, og CVC-kode).
   5. Arrangøren kan endvidere videregive en deltagerliste med udvalgte oplysninger til oplægsholdere samt de øvrige tilmeldte deltagere af arrangementet, hvis "interesseafvejningsreglen" efter en konkret vurdering er opfyldt.
  4. Sletning af personlige oplysninger
   1. Hvis der er betalt for tilmeldingen opbevares betalingsoplysninger til udgangen af kalenderåret plus 5 år i henhold til gældende lovgivning.
   2. Alle øvrige personoplysninger slettes 5 år efter arrangementet er afsluttet.
  5. Sikkerhed
   1. NemTilmeld.dk har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.
   2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
   3. Oplysningerne opbevares ikke krypteret, men overføres krypteret.
  6. Dine Rettigheder
   1. Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.
   2. Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret følgende rettigheder:
    1. Retten til indsigt i egne personoplysninger
     Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles herunder f.eks. hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv. Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til Arrangørens persondataansvarlige. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være. Du har også mulighed for at anmode om en kopi af dine oplysninger.
    2. Retten til berigtigelse
     Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig kan Arrangøren havde gjort det muligt for dig, at korrigere de oplysninger du har angivet direkte hos NemTilmeld.dk via et link i den fremsendte tilmeldingsbekræftelse. Har Arrangøren ikke gjort dette muligt for dig opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Arrangøren, så oplysningerne kan blive korrigeret.
    3. Retten til sletning
     I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Arrangøren. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Arrangøren ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
    4. Retten til begrænsning af behandling
     Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.
    5. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
     Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og overført til en anden dataansvarlig.
    6. Retten til indsigelse
     Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
     Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandlingen, ved at henvende dig til Arrangøren, se kontaktoplysningerne nedenfor. Arrangøren vil efter din henvendelse undersøge om betingelserne for din henvendelse er opfyldt og herefter gennemføre de ønskede ændringer eller sletning hurtigst muligt.

     Kontaktoplysninger:
     Generalsekretær
     Torleif Jonasson
     Email: tjo@fnforbundet.dk
     Telefonnummer: 33464690
   3. Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk, herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.
   4. Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:
    Datatilsynet,
    Borgergade 28,5
    1300 København K
    Tlf.: +45 33 19 32 00
    Fax: +45 33 19 32 18
    Mail: dt@datatilsynet.dk
 11. Fortrydelsesret
  1. I henhold til forbrugeraftaleloven kan forbrugere træde tilbage fra aftaler om fjernsalg.
  2. I henhold til reglerne i forbrugeraftaleloven er visse aftaler dog undtaget fra fortrydelsesretten. Dette gælder bl.a. forplejninger og tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, herunder kulturelle begivenheder eller sportsbegivenheder, når du på forhånd er oplyst om arrangementets dato.
  3. Idet arrangementet er omfattet her af kan du ikke fortryde tilmeldingen, når den er gennemført, medmindre Arrangøren har givet mulighed for at annullere tilmeldingen, se punkt 6.1 ovenfor.
 12. Indsigelsesordningen (vedrørende forbrugere)
  1. En indehaver af et betalingskort, f.eks. et dankort, har mulighed for at gøre indsigelser mod, at et givent beløb er trukket fra kortholders konto i forbindelse med anvendelse af betalingskortet som betalingsmiddel på internettet.
  2. Forbrugeren kan altid gøre indsigelse, såfremt der er trukket et beløb fra forbrugerens konto via brug af et betalingskort, og forbrugeren kan godtgøre:
   (1) At denne ikke har modtaget varen
   (2) At denne har været udsat for et misbrug af sine kortoplysninger
   (3) At denne har fortrudt købet, inden han har modtaget varen f.eks. nægtet at modtage den eller undladt at afhente den på posthuset
   (4) At der er trukket et højere beløb, end forbrugeren havde godkendt ved bestillingen
  3. Det er kun i de i stk. 12.2 situation nr. 1-4, at forbrugeren har mulighed for at få det indbetalte beløb retur fra NemTilmeld.dk.
  4. Det er tillige en forudsætning, at forbrugerens indsigelser ikke umiddelbart kan tilbagevises som urigtige.
  5. Forud for en indsigelse skal forbrugeren forgæves have kontaktet betalingsmodtageren (i denne situation NemTilmeld.dk) med krav om tilbagebetaling af eventuelle udestående beløb. Du kan kontakte NemTilmeld.dk på support@nemtilmeld.dk eller telefon +45 70 40 40 70.
  6. Forbrugeren skal gøre indsigelse ved at henvende sig til udstederen af betalingskortet, hvilket oftest er forbrugerens pengeinstitut. Pengeinstituttet skal hjælpe forbrugeren med at udfylde en indsigelsesblanket, og herefter skal pengeinstituttet uden yderligere stillingtagen til indsigelsen tilbageføre beløbet til forbrugeren.
  7. Ønsker en forbruger at gøre en indsigelse gældende overfor en uautoriseret eller fejlbehæftet betalingstransaktion skal forbrugeren gøre dette hurtigst muligt.
  8. NB! NETS og bankerne kan have interne frister for hvor lang tid efter pengene er hævet, en indsigelse kan gøres gældende. Kontakt derfor altid dit pengeinstitut eller NETS hurtigst muligt, hvis du ønsker at gøre en indsigelse gældende.

Kontaktinformationer til arrangør

FN-forbundet

33464690

fnforbundet@fnforbundet.dk