FN-forbundet

Europarådets rolle i et splittet Europa


Dato og tid

Tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 12:45 til 17:30

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 23. oktober 2017 kl. 10:30

Sted

Landstingssalen, Christiansborg
Rigsdagsgården 8
1218 København K
Denmark

Arrangør

FN-forbundet
FN-forbundet
+45 33464690
fnforbundet@fnforbundet.dkFN-forbundet, Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder og Europabevægelsen København/Frederiksberg indbyder til konference:Europarådets rolle i et splittet Europa

Den 5. maj 1949 underskrev 10 lande, heriblandt Danmark, den grundlæggende traktat til oprettelse af Europarådet. Europarådets hovedprioriteter er Menneskerettigheder, Retsstat og Demokrati. 

Året efter vedtoges Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, et enestående beskyttelsessystem, der i sidste ende gennem klage til Menneskerettighedsdomstolen skal sikre den enkelte borger i Europarådets medlemsstater mod, at hans eller hendes menneskerettigheder bliver krænket. 

FN-pagtens Kapitel VIII omtaler regionale organisationer som Europarådet, og oprettelsen af den Europæiske Menneskerettighedskonvention var en direkte konsekvens af FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Mange af Europarådets monitoreringsrapporter om medlemslandene lægges til grund for FN’s periodiske landemonitoreringer.

Den 15. november 2017 overtager Danmark formandskabet for Ministerkomiteen.

Konferencen skal bidrage til at oplyse om Europarådets rolle i et Europa, der har gamle og nye problemer i en splittet tid, hvor der tales om at Europa må arbejde bedre sammen om sine grundlæggende værdier.  

Program (med forbehold for ændringer):

Kl. 12.30 til 13.00: Adgang til Christiansborg via besøgsindgangen (kom i god tid på grund af sikkerhedskontrollen)

Kl. 13.00: Velkomst
Jørgen Estrup, Landsformand for FN-forbundet
Nikolaj Borreschmidt, Formand for Europabevægelsen København/Frederiksberg

Danmarks planer for Formandsskabet for Ministerkomiteen
Arnold de Fine Skibsted, Ambassadør, Danmarks faste repræsentant ved Europarådet, Strasbourg

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Domstolen

Konventioner og dynamisk fortolkning
Jonas Christoffersen, Direktør Institut for Menneskerettigheder
Jens Vedsted-Hansen, Professor Århus Universitet

Danmark og Domstolen
Jacques Hartmann, PhD. University of Dundee
Tyge Lehmann, forhenværende ambassadør og chef for Udenrigsministeriets retsafdeling

Hvad sker der når dommene er afsagt?
Fredrik Sundberg, viceafdelingschef, afdelingen for fuldbyrdelse af domme afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Europarådets sekretariat

Diskussion, ordstyrer Frederik Harhoff, prof. dr.jur. 

Kaffepause

Hvordan fungerer Europarådet?

Sekretariatet, eksempler på Europarådets brede arbejde
Hanne Juncher, afdelingschef
’Justice and Legal Co-operation’, Europarådets sekretariat
Kristian Bartholin,
vicekontorchef i kontoret til bekæmpelse af terrorisme, Europarådets sekretariat

Den Parlamentariske Forsamling
Hvad med ”Problemstater” som Tyrkiet, Rusland, Aserbajdsjan, Polen, Ungarn?
Nicolaj Villumsen, Medlem af delegationen (EL)
PACE i årene efter den kolde krig
Henning Gjellerod, Formand for delegationen i 90erne (S)

Ministerkomiteen – hvordan opererer Europarådets besluttende organ?
Bliver der fulgt op på henstillinger fra PACE? Bliver der fulgt op på Domstolsafgørelser?
Claus von Barnekow, forhenværende Ambassadør ved Europarådet og seniorrådgiver i Europarådets sekretariat (tbc)

Diskussion, ordstyrer Hanne Severinsen, fhv. MF (V)

Afslutning
Karsten Fledelius,
Formand for Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder

Henvendelser vedr. konferencen bedes rettet til Hanne Severinsen h.severinsen@hotmail.com

Konferencen støttes af Europanævnet

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

FN-forbundet
FN-forbundet
+45 33464690
fnforbundet@fnforbundet.dk