Hop til hovedindholdet

FN-forbundet logo

FN-forbundets landsmøde 2024


Dato og tid

Lørdag d. 13. april 2024 kl. 10:30 til 18:00

Tilmeldingsfrist

Lørdag d. 30. marts 2024 kl. 12:00

Sted

Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens plads 4, 2720 Vanløse Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens plads 4
2720 Vanløse

FN-forbundets landsmøde 2024


Arrangementsbeskrivelse

UN Photo /Evan Schneider

Landsmødet er FN-forbundets øverste, demokratiske myndighed, hvor vores arbejde i den forgangne landsmødeperiode skal diskuteres, og hvor vi skal fastlægge vores prioriteter. 

FN-forbundets landsmøde 2024 finder sted lørdag den 13. april i København: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens plads 4, 1. sal, 2720 Vanløse. Vi starter kl. 10.30 med indskrivning, selve landsmødet starter kl. 11.30 og slutter omkring kl. 18.00.

Landsmødet er officielt indkaldt af FN-forbundets bestyrelse den 11. januar 2024 og landsmødedatoen har været meddelt medlemmerne via den månedlige medlemsmail ’Nyt fra FN-forbundet’. Alle medlemmer, der har tilmeldt sig inden to uger før landsmødet og som har betalt deres kontingent, kan deltage. Alle medlemmer, der har været medlem over en måned, har stemmeret på landsmødet.

Deltagergebyret for fremmøde er 150 kr. Deltagergebyret for individuelle medlemmer, der betaler reduceret kontingent (unge, pensionister og ledige), er 100 kr. Deltagergebyr for onlinedeltagelse er 50 kr.


Hvem kan deltage
Individuelle medlemmer kan deltage i Landsmødet, forudsat at deltagelse er anmeldt skriftligt til sekretariatet senest to uger forud for landsmødet, dvs. den 30. marts.

Indtil tre repræsentanter for hvert af de kollektive medlemmer fra kategorierne a) og b), nævnt i vedtægternes paragraf 2, kan deltage i Landsmødet, forudsat at deltagelse er anmeldt skriftligt til sekretariatet senest to uger forud for landsmødet, dvs. den 30. marts.

Alle med over en måneds medlemskab har stemmeret, medlemmer med under en måneds medlemskab har taleret; ingen kan bære mere end én stemme. Repræsentanter for kollektive medlemsorganisationer kategori c) kan deltage i landsmødet som observatører med taleret.

Tilmelding
Man skal tilmelde sig landsmødet via NemTilmeld. Landsmødegebyret betales samtidig, kr. 150,-. Individuelle medlemmer, der betaler reduceret kontingent (studerende, pensionister og ledige), betaler reduceret landsmødegebyr på kr. 100,- Landsmødegebyr for onlinedeltagelse er kr. 50,- uanset medlemskategori.

Frist for tilmelding er den 30. marts (vedtægtsbestemt forudsætning for opnåelse af stemmeret; dertil kravet om min. 1 måneds medlemskab). Landsmødegebyret tilbagebetales ikke efter denne dato.

 

Rejsetilskud
Individuelle medlemmer boende udenfor Storkøbenhavn kan ansøge om tilskud til rejseudgifter over kr. 100,-, og kun til billigste, offentlige transport mod efterfølgende indsendelse af originalkvitteringer. Tilskuddets størrelse afhænger af antallet af ansøgninger.

Frist for indsendelse af forslag
Der er frist for indsendelse af eventuelle forslag til dagsordenes punkt 5 (indkomne forslag, herunder resolutioner og udtalelser), der skal være sekretariatet i hænde senest den 30. marts.

Forslag til dagsordenen og ændringsforslag til vedtægterne skal være sekretariatet i hænde senest to måneder før landsmødet, dvs. den 14. februar.

Frist for opstillinger
Der er frist for opstilling til FN-forbundets ledende organer to uger før landsmødet, dvs. den 30. marts. Opstillinger inkluderes i 'kandidaturkataloget', der udsendes til de landsmødetilmeldte. 

Du bedes benytte opstillingsblanketten, som kan 
downloades her.

Dagsorden efter gældende vedtægter:

  1. Godkendelse af forretningsorden
  2. Valg af dirigent(er), landsmødesekretær(er), stemmetællere og redaktionsudvalg
  3. Beretning
  4. Økonomi, herunder fastlæggelse af individuelt kontingent samt minimumskontingent for kollektive medlemmer og godkendelse af forudgående års reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af forperson og kasserer (næstforperson er på valg 2025) (kasserer er også på valg igen i 2025)
  7. Valg af 12 bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter jf. § 4C (6 bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2024)
  8. Fremtidig virksomhed
  9. Valg af to revisorer, hvoraf en skal være statsautoriseret og en parlamentarisk revisor
  10. Eventuelt

Vedtægter
FN-forbundets vedtægter kan findes på 
vores hjemmeside.
Ved fristen for indsendelse af forslag til vedtægtsændringer, var modtaget et samlet forslag fra FN-forbundets bestyrelse.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

FN-forbundet
FN-forbundet

Tlf: +45 33464690
fnforbundet@fnforbundet.dk

Kontaktinformation til arrangør

FN-forbundet
FN-forbundet

Tlf: +45 33464690
fnforbundet@fnforbundet.dk