Hop til hovedindholdet

FN-forbundet logo

FN-forbundets landsmøde 2023


Dato og tid

Lørdag d. 13. maj 2023 kl. 10:00 til 18:00

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 30. april 2023 kl. 23:55

Sted

Pakhuset, Søndre Havnegade 7, 6000 Kolding Pakhuset
Søndre Havnegade 7
6000 Kolding

FN-forbundets landsmøde 2023


Arrangementsbeskrivelse

UN Photo /Evan Schneider


Landsmødet er FN-forbundets øverste, demokratiske myndighed, hvor vores arbejde i den forgangne landsmødeperiode skal diskuteres, og hvor vi skal fastlægge vores prioriteter. 

Alle medlemmer, der har tilmeldt sig inden to uger før landsmødet og som har betalt deres kontingent, kan deltage. Alle medlemmer, der har været medlem over en måned, har stemmeret på landsmødet.

Deltagergebyret for fremmødte er 150 kr. Deltagergebyret for individuelle medlemmer, der betaler reduceret kontingent (unge, pensionister og ledige), er 100 kr. Deltagergebyret for onlinedeltagelse er 50 kr.

Der er også mulighed for virtuel deltagelse.

Tid og sted

FN-forbundets landsmøde 2023 finder sted lørdag den 13. maj i Kolding, Pakhuset, Sdr. Havnegade 7. Vi starter kl. 10.00 med indskrivningen, og slutter omkring kl. 18.00.

Hvem kan deltage

Individuelle medlemmer kan deltage i Landsmødet, forudsat at deltagelse er anmeldt skriftligt til sekretariatet senest to uger forud for landsmødet, dvs. den 30. april.

Indtil tre repræsentanter for hvert af de kollektive medlemmer fra kategorierne a) og b), nævnt i vedtægternes paragraf 2, kan deltage i Landsmødet, forudsat at deltagelse er anmeldt skriftligt til sekretariatet senest to uger forud for landsmødet, dvs. den 30. april.

Alle med over en måneds medlemskab har stemmeret, medlemmer med under en måneds medlemskab har taleret; ingen kan bære mere end én stemme. Repræsentanter for kollektive medlemsorganisationer kategori c) kan deltage i landsmødet som observatører med taleret.

Tilmelding

Man kan tilmelde sig landsmødet via siden her.

Landsmødegebyret betales samtidig, kr. 150,-. Individuelle medlemmer, der betaler reduceret kontingent (studerende, pensionister og ledige), betaler reduceret landsmødegebyr på kr. 100,- Deltagergebyret for onlinedeltagelse er kr. 50,-

Frist for tilmelding er den 30. april (vedtægtsbestemt forudsætning for opnåelse af stemmeret; dertil kravet om min. 1 måneds medlemskab). Deltagergebyret tilbagebetales ikke efter denne dato.

Rejsetilskud

Individuelle medlemmer boende mere end 50 km. fra Kolding kan ansøge om tilskud til rejseudgifter over kr. 100,-, og kun til billigste, offentlige transport mod efterfølgende indsendelse af originalkvitteringer. Tilskuddets størrelse afhænger af antallet af ansøgninger. 

Ønsker om samkørsel kan angives ved tilmeldingen. Efter tilmeldingsfristen vil ønskerne blive delt med deltagere, der gerne vil dele bil.

Frist for indsendelse af forslag

Der er frist for indsendelse af eventuelle forslag til dagsordenes punkt 5 (indkomne forslag, herunder resolutioner og udtalelser) er sekretariatet i hænde senest den 30. april.

Forslag til dagsordenen og ændringsforslag til vedtægterne skal være sekretariatet i hænde senest to måneder før landsmødet, dvs. den 14. marts.

Frist for opstillinger

Der er frist for opstilling til FN-forbundets ledende organer to uger før landsmødet, dvs. den 30. april. Opstillinger inkluderes i 'kandidaturkataloget', der udsendes til de landsmødetilmeldte. 

Du bedes benytte opstillingsblanketten, som kan dowloades her.

Dagsorden efter gældende vedtægter:

  1. Godkendelse af forretningsorden
  2. Valg af dirigent(er), landsmødesekretær(er), stemmetællere og redaktionsudvalg
  3. Beretning
  4. Økonomi, herunder fastlæggelse af individuelt kontingent samt minimumskontingent for kollektive medlemmer og godkendelse af forudgående års reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af Næstforperson og Hovedkasserer (Forperson er på valg i 2024)
  7. Valg af 12 bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter jf. § 4D (6 bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2023)
  8. Fremtidig virksomhed
  9. Valg af to revisorer, hvoraf en skal være statsautoriseret og en parlamentarisk revisor
  10. Eventuelt

Vedtægter

FN-forbundets vedtægter kan findes på vores hjemmeside.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

FN-forbundet
FN-forbundet

Tlf: +45 33464690
fnforbundet@fnforbundet.dk

Kontaktinformation til arrangør

FN-forbundet
FN-forbundet

Tlf: +45 33464690
fnforbundet@fnforbundet.dk