Hop til hovedindholdet

FN-forbundet logo

Konference om Konflikten i Øst-Ukraine


Dato og tid

Torsdag d. 20. maj 2021 kl. 09:30 til 14:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 17. maj 2021 kl. 23:55

Sted

Fællessalen, Christiansborg, Rigsdagsgården, 1240 København K. Fællessalen, Christiansborg
Rigsdagsgården
1240 København K.

Konference om Konflikten i Øst-Ukraine


Arrangementsbeskrivelse

Bemærk ændret tidspunkt og kravet om Corona-pas.

Konflikten i Øst-Ukraine har nu eksisteret siden 2014 uden nogen udsigt til en fredelig afslutning. De har i de sidste mange år været en fastfrossen lav-intensiv konflikt uden egentlige krigshandlin­ger, men med daglige dræbte på begge sider, og med forfærdelige humanitære følger for den lokale befolkning, senest er der dog igen sket en optrapning af konflikten. Denne konference tager sigte på oplysning om konfliktens karakter, og først og fremmest om mulige løsninger med assistance fra det internationale samfund.  

Program

9.30 Senest ankomst til Folketinget, adgangskontrol og registrering.

10.00-10.10 Velkomst ved MF Michael Aastrup-Jensen, vært for høringen.

10.10-10.20 Velkomst ved Finn Reske-Nielsen, Formand for FN-forbundets Freds- og Konfliktløsnings Udvalg.

10.20-10.40 Matilde Kimer, Danmarks Radios Ruslands-og Ukrainekorrespondent. Konfliktens baggrund set fra begge sider - og mulige løsningsmodeller.

10.40-11.00 Claus Mathiesen, Forsvarsakademiet. Konfliktens opståen, udvikling, fredsforsøg og mulige konfliktløsningsforslag.

11.00-11.20 Lars Fredensborg, Tidligere OSCE-observatør, Øst-Ukraine. Erfaringer fra OSCE’s arbejde i grænseområdet,

11.20-11.30 Korte opklarende spørgsmål til oplægsholderne

11.30-12.00 Pause med en let servering.

12.00-12.20 Julia Samokhvalova, Den Danske Helsinki-Komité, dansk frivillig i den ukrainske ngo Vostok-SOS. Syv års “selvstændighed”: mellem løsrivelse, annektering og re-integrering. Situationen i de ikke-kontrollerede områder i Østukraine.

12.20-12.40 Oleksandra Dvoretska, Human rights defender, Advocacy Coordinator for Charity foundation "Vostok-SOS", Ukraine. Armed Conflict in Eastern Ukraine as a Challenge for Europe. Improving the humanitarian situation and enhancing people-to-people contacts in the conflict region.

12.40-13.00 Michael Aastrup Jensen MF (V), Formand for Europarådets Monitor-committee, næstformand for den danske europarådsdelegation. Hvad kan Europarådet og det internationale samfund gøre for at fremme fred og forsoning i Øst-Ukraine?

13.00-13.45 Paneldebat mellem oplægsholderne og spørgsmål fra salen.

13.45-14.00 Opsummering og afrunding ved Hanne Severinsen, FN-forbundet og Den Danske Helsinki-Komité, tidligere MF og medlem af PACE og mangeårig rapporteur for Ukraine.

Moderator: Hanne Severinsen, FN-forbundet og Den Danske Helsinki-Komité.

Af hensyn til Folketingets sikkerhedsregler er tilmelding nødvendig. Tilmelding senest søndag d. 16. maj. Deltagergebyr 50 kr. (inklusive fortæring i pausen) indbetales ved tilmeldingen. Begrænset antal pladser, hurtig tilmelding anbefales.

Hvis man ikke kan på det ændrede tidspunkt, bedes man hurtigst muligt melde fra, så en anden kan få pladsen.

Adgang til konferencen forudsætter corona-pas eller tilsvarende bevis for vaccinering eller test. Mød mindst ½ time før med henblik på kontrol og registrering. Indgang ad Folketingets hovedindgang.

Konferencesproget vil være dansk med enkelte indlæg tolket.

Konferencen er arrangeret af FN-forbundet i samarbejde med Den Danske Helsinki-Komité for Menneskeret­tigheder. De udenlandske oplægsholderes rejseomkostninger er dækket som en del af en bevilling til Den Danske Helsinki-komité fra CISU (Civilsamfund i Udvikling).

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >