Hop til hovedindholdet

FN-forbundet logo

FN-forbundets landsmøde 2021


Dato og tid

Lørdag d. 2. oktober 2021 kl. 09:45 til 15:30

Tilmeldingsfrist

Lørdag d. 18. september 2021 kl. 23:55

Sted

Odense Rådhus, Festsalen, Flakhaven 2, 5000 Odense Odense Rådhus, Festsalen
Flakhaven 2
5000 Odense

FN-forbundets landsmøde 2021


Arrangementsbeskrivelse

UN Photo /Evan Schneider

* NB * På grund af de fortsatte Corona-restriktioner har bestyrelsen besluttet at udskyde landsmødet til den 2. oktober 2021 * NB *

Landsmødet er FN-forbundets øverste, demokratiske myndighed, hvor vores arbejde i den forgangne landsmødeperiode skal diskuteres, og hvor vi skal fastlægge vores prioriteter. 

Alle medlemmer, der har tilmeldt sig inden to uger før landsmødet og som har betalt deres kontingent, kan deltage. Alle medlemmer, der har været medlem over en måned, har stemmeret på landsmødet.

Deltagergebyret for fremmødte er 125 kr. Deltagergebyret for individuelle medlemmer, der betaler reduceret kontingent (unge, pensionister og ledige), er 75 kr.

Der er også mulighed for virtuel deltagelse.

Tid og sted

FN-forbundets landsmøde 2021 finder sted lørdag den 2. oktober i Festsalen på Odense Rådhus. Vi starter kl. 9.45 med indskrivningen, og slutter selve landsmødet omkring kl. 15.30.

Kl. 16.00-17.30 afholder vi et debatmøde med et Fynske lokalpolitikere i anledning af det kommende kommunlavalg.

Kl. 18.00-20.00 er der fællesaften med spisning for deltagerne i Odense (egenbetaling).

Hvem kan deltage

Individuelle medlemmer kan deltage i Landsmødet, forudsat at deltagelse er anmeldt skriftligt til sekretariatet senest to uger forud for landsmødet, dvs den 18. september.

Indtil tre repræsentanter for hvert af de kollektive medlemmer fra kategorierne a) og b), nævnt i vedtægternes paragraf 2, kan deltage i Landsmødet, forudsat at deltagelse er anmeldt skriftligt til sekretariatet senest to uger forud for landsmødet, dvs. den 18. september.

Alle med over en måneds medlemskab har stemmeret, medlemmer med under en måneds medlemskab har taleret; ingen kan bære mere end én stemme. Repræsentanter for kollektive medlemsorganisationer kategori c) kan deltage i landsmødet som observatører med taleret.

Tilmelding

Man kan tilmelde sig landsmødet via siden her.

Landsmødegebyret betales samtidig, kr. 125,-. Individuelle medlemmer, der betaler reduceret kontingent (studerende, pensionister og ledige), betaler reduceret landsmødegebyr på kr. 75,-

Frist for tilmelding er den 18. september (vedtægtsbestemt forudsætning for opnåelse af stemmeret; dertil kravet om min. 1 måneds medlemskab). Deltagergebyret tilbagebetales ikke efter denne dato.

Rejsetilskud

Individuelle medlemmer boende uden for Fyn kan ansøge om tilskud til rejseudgifter over kr. 100,-, og kun til billigste, offentlige transport mod efterfølgende indsendelse af originalkvitteringer. Tilskuddets størrelse afhænger af antallet af ansøgninger.

Frist for indsendelse af forslag

Vi henstiller til, at eventuelle forslag til dagsordenes punkt 5 (indkomne forslag, herunder resolutioner og udtalelser) er sekretariatet i hænde senest  mandag den 20. september.

Forslag til dagsordenen og ændringsforslag til vedtægterne skal være sekretariatet i hænde senest to måneder før landsmødet, dvs. den 2. august.

Frist for opstillinger

Der er frist for opstilling til FN-forbundets ledende organer to uger før landsmødet, dvs. den 18. september. Opstillinger inkluderes i 'kandidaturkataloget', der udsendes til de landsmødetilmeldte. 

Du bedes benytte opstillingsblanketten, som kan downloades her.

Dagsorden efter gældende vedtægter

  1. Godkendelse af forretningsorden
  2. Valg af dirigent(er), landsmødesekretær(er), stemmetællere og redaktionsudvalg
  3. Beretning
  4. Økonomi, herunder fastlæggelse af individuelt kontingent samt minimumskontingent for kollektive medlemmer og godkendelse af forudgående års reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af a) landsformand, b) næstformand og c) hovedkasserer (Næstformand og hovedkasserer er på valg i 2021)
  7. Valg af 12 bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter jf. § 4D (6 bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2021)
  8. Fremtidig virksomhed
  9. Valg af to revisorer, hvoraf en skal være statsautoriseret og en parlamentarisk revisor
  10. Eventuelt

Vedtægter

FN-forbundets vedtægter kan findes på vores hjemmeside.