Hop til hovedindholdet

FN-forbundet logo

FN-forbundets landsmøde 2019


Dato og tid

Søndag d. 28. april 2019 kl. 10:30 til 18:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 15. april 2019 kl. 10:30

Sted

Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus Huset Trøjborg
Kirkegårdsvej 53
8000 Aarhus

FN-forbundets landsmøde 2019


Arrangementsbeskrivelse

UN Photo /Evan Schneider

Landsmødet er FN-forbundets øverste, demokratiske myndighed, hvor vores arbejde i den forgangne landsmødeperiode skal diskuteres, og hvor vi skal fastlægge vores prioriteter. 

Alle medlemmer, der har tilmeldt sig inden 14 dage før landsmødet og som har betalt deres kontingent, kan deltage. Alle medlemmer, der har været medlem over en måned, har stemmeret på landsmødet.

Deltagergebyret er kr. 125,-
Deltagergebyret for medlemmer der betaler reduceret kontingent (unge, pensionister og ledige) er kr. 75,-

Tid og sted

FN-forbundets landsmøde 2019 finder sted søndag den 28. april i Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus. Vi starter kl. 10.30 med indskrivningen, og slutter igen omkring kl. 18.00.

Hvem kan deltage

Individuelle medlemmer kan deltage i Landsmødet, forudsat at deltagelse er anmeldt skriftligt til sekretariatet senest 14 dage forud for landsmødet, dvs. om morgenen mandag den 15. april. Alle med over en måneds medlemskab har stemmeret, medlemmer med under en måneds medlemskab har taleret; ingen kan bære mere end én stemme.

Indtil tre repræsentanter for hvert af de kollektive medlemmer fra kategorierne a) og b), nævnt i vedtægternes paragraf 2, kan deltage i Landsmødet, forudsat at deltagelse er anmeldt skriftligt til sekretariatet senest 14 dage forud for landsmødet, dvs. om morgene mandag den 15. april. Alle med over en måneds medlemskab har stemmeret; ingen kan bære mere end én stemme. Repræsentanter for kollektive medlemsorganisationer kategori c) kan deltage i landsmødet som observatører med taleret.

Tilmelding

Man kan tilmelde sig landsmødet via link på NemTilmeld (siden her).

Landsmødegebyret betales samtidig, kr. 125,-. Medlemmer, der betaler reduceret kontingent (studerende, pensionister og ledige), betaler reduceret landsmødegebyr på kr. 75,-

Frist for tilmelding er mandag morgen den 15. april (vedtægtsbestemt forudsætning for opnåelse af stemmeret; dertil kravet om min. 1 måneds medlemskab). Deltagergebyret tilbagebetales ikke efter den 15. april.

Rejsetilskud

Der arrangeres fælles bus fra København, via. Odense, der kan tilkøbes for hhv. 125,- og 75,- t/r. 

Medlemmer, der ikke bor i København, eller Odense, kan ansøge om tilskud til rejseudgifter over kr. 125,- (og kun til billigste, offentlige transport mod efterfølgende indsendelse af originalkvitteringer).

Frist for indsendelse af forslag

Vi henstiller til, at eventuelle forslag til dagsordenes punkt 5 (indkomne forslag, herunder resolutioner og udtalelser) er sekretariatet i hænde senest mandag den 15. april.

Frist for indsendelse af forslag til vedtægtsændringer og dagsorden
Forslag til dagsordenen og ændringsforslag til vedtægterne skal være sekretariatet i hænde senest to måneder før landsmødet, dvs. om morgenen den 4. marts.

Frist for opstillinger


Der er frist for opstilling til FN-forbundets ledende organer to uger før landsmødet, dvs. om morgenen mandag den 15. april. Opstillinger inkluderes i 'kandidaturkataloget', der udsendes til de landsmødetilmeldte. 

Du kan vælge at benytte opstillingsblanketten, som du finder på hjemmesiden

Dagsorden efter gældende vedtægter

  1. Godkendelse af forretningsorden
  2. Valg af dirigent(er), landsmødesekretær(er), stemmetællere og redaktionsudvalg
  3. Beretning
  4. Økonomi, herunder fastlæggelse af individuelt kontingent samt minimumskontingent for kollektive medlemmer og godkendelse af forudgående års reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af a) landsformand, b) næstformand og c) hovedkasserer (Næstformand og hovedkasserer er på valg i 2019)
  7. Valg af 12 bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter jf. § 4D (6 bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2019)
  8. Fremtidig virksomhed
  9. Valg af to revisorer, hvoraf en skal være statsautoriseret og en parlamentarisk revisor
  10. Eventuelt

Vedtægter

FN-forbundets gældende vedtægter kan findes på vores hjemmeside:
http://fnforbundet.dk/media/143831/fnforbundets%20vedtægter%20pr%20oktober%202018.pdf

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >