FN-forbundet

Forhåndsregistrering til FN-forbundets landsmøde


Dato og tid

Lørdag d. 27. oktober 2018 kl. 10:00 til søndag d. 28. oktober 2018 kl. 13:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 13. august 2018 kl. 12:00

Sted

IPC, Den Internationale Højskole
Montebello Alle 1
3000 Helsingør
Denmark

Arrangør

FN-forbundet
FN-forbundet
+45 33464690
fnforbundet@fnforbundet.dk

Landsmødet er FN-forbundets øverste, demokratiske myndighed, hvor vores arbejde i den forgangne landsmødeperiode 2016-2017 skal diskuteres, og hvor vi skal fastlægge vores prioriteter. 

Du kan nu forhåndsregistrere dig, så du bliver orienteret når den 'rigtige' tilmelding starter. Forhåndsregistreringen er ikke bindende.

Det forventes, at deltagergebyret bliver kr. 300,- (Unge, pensionister og ledige forventes tilbudt reduceret deltagergebyr på kr. 200,-).

Alle medlemmer, der har tilmeldt sig inden deadline og som har betalt deres kontingent, kan deltage i landsmødet. Alle medlemmer, der har været medlem over en måned, har stemmeret på landsmødet.

 

Tid og sted

FN-forbundets landsmøde 2018 finder sted lørdag den 27. og søndag den 28. oktober på IPC, Den Internationale Højskole, Montebello Alle 1, 3000 Helsingør.

 

Hvem kan deltage

Individuelle medlemmer kan deltage i Landsmødet, forudsat at deltagelse er anmeldt skriftligt til sekretariatet senest 14 dage forud for landsmødet, dvs. fredag den 12. oktober 2018. Alle med over en måneds medlemskab har stemmeret, medlemmer med under en måneds medlemskab har taleret; ingen kan bære mere end én stemme.

Indtil tre repræsentanter for hvert af de kollektive medlemmer fra kategorierne a) og b), nævnt i vedtægternes paragraf 2, kan deltage i Landsmødet, forudsat at deltagelse er anmeldt skriftligt til sekretariatet senest 14 dage forud for landsmødet, dvs. fredag den 12. oktober 2016. Alle med over en måneds medlemskab har stemmeret; ingen kan bære mere end én stemme. Repræsentanter for kollektive medlemsorganisationer kategori c) kan deltage i landsmødet som observatører med taleret.

 

Tilmelding

Man kan tilmelde sig landsmødet via kommende link på NemTilmeld.

Landsmødegebyret betales samtidig, og forventes blive på kr. 300,-. Medlemmer, der betaler reduceret kontingent (studerende, pensionister og ledige), forventes at kunne betale reduceret landsmødegebyr på kr. 200,-

Bespisning under landsmødet dækkes af FN-forbundet. Drikkevarer kan købes.

Deltagere skal selv sørge for transport og evt. overnatning.

Bemærk, at der er frist for tilmelding fredag den 12. oktober! (Vedtægtsbestemt forudsætning for opnåelse af stemmeret; dertil kravet om min. 1 måneds medlemskab). Deltagergebyret tilbagebetales ikke efter den 12. oktober.

 

Rejsetilskud

Der forventer, at individuelle medlemmer vil kunne søge rejsetilskud for delvis dækning af rejseudgifter for rejser fra vest for Storebælt.

 

Frist for indsendelse af forslag

Vi henstiller til, at eventuelle forslag til dagsordenes punkt 5 (indkomne forslag, herunder resolutioner og udtalelser) er sekretariatet i hænde senest mandag den 8. oktober.

 

Dagsorden efter gældende vedtægter

(i henhold til paragraf 5 i vedtægterne, skal dagsordenen omfatte):

 1. Godkendelse af forretningsorden
 2. Valg af dirigent(er), landsmødesekretær(er), stemmetællere og redaktionsudvalg
 3. Beretning
 4. Økonomi, herunder fastlæggelse af individuelt kontingent samt minimumskontingent for kollektive medlemmer
 5. Indkomne forslag
 6. Opstilling af kandidater
 7. Valg af a) landsformand, b) næstformand c) hovedkasserer og d) yderligere to forretningsudvalgsmedlemmer
 8. Valg af 12 bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter jf. § 4D
 9. Fremtidig virksomhed
 10. Valg af 26 repræsentantskabsmedlemmer og evt. suppleanter jf. § 4E. De individuelle medlemmer vælger 13 repræsentantskabsmedlemmer, og repræsentanter for de kollektive medlemmer vælger 13 repræsentantskabsmedlemmer
 11. Valg af to revisorer, hvoraf en skal være statsautoriseret og en parlamentarisk revisor
 12. Eventuelt

 

Vedtægter

FN-forbundets gældende vedtægter kan findes på vores hjemmeside:
http://www.fnforbundet.dk/media/1486/vedtægter%20gældende%20pr%2030%20oktober%202016.pdf


Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

FN-forbundet
FN-forbundet
+45 33464690
fnforbundet@fnforbundet.dk